Avís Legal

INDEX:

I.- CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL I CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Societat Unipersonal) I ELS USUARIS.

1) TITULARITAT DEL PORTAL

2) CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL
2.1. Introducció
2.2. Propietat intel•lectual i industrial
2.3. Responsabilitat de PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Societat Unipersonal)
2.4. Obligacions de l’usuari
2.5. Comunicacions
2.6. Nul•litat de les clàusules
2.7. Llei aplicable i jurisdicció

3) CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Societat Unipersonal) I ELS USUARIS
3.1. Informació prèvia
3.2. Reclamacions

II. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Responsable del fitxer
2. Finalitat del tractament de les dades personals
3. Cessió de dades de l’usuari
4. Responsabilitat de l’usuari
5. Drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició
6. Seguretat de les dades personals
7. Modificacions de la política de privadesa


I. CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL I CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Societat Unipersonal) I ELS USUARIS

1) TITULARITAT DEL PORTAL

En compliment de l’obligació d’informació general inclosa a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les dades identificatives del responsable titular del portal són les següents:

DENOMINACIÓ SOCIAL: PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Societat Unipersonal), empresa filial pertanyent al grup AmRest Holdings, ES (www.amrest.eu).

CIF: B-25452566.

DOMICILI SOCIAL: Polígon Camí dels Frares, carrer E, parcel•la 47, Lleida, Espanya.

REGISTRE MERCANTIL DE MADRID: Inscripció 1ª del full número L-12082, volum 640 secció general, foli 107 i següents del tom 23.191, secció 8ª, de 3 de maig de 2000.

A efectes aclaridors, PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Societat Unipersonal) quedarà identificada en tot el document com a PASTIFICIO SERVICE.

2) CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL

2.1. Introducció

Aquestes condicions generals d’utilització del portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials o contractuals que s’esdevinguin entre PASTIFICIO SERVICE i els usuaris del portal.

Per la navegació pel portal i/o per la utilització dels seus serveis, vostè adquireix la condició d’usuari. Tant la navegació, com la utilització i/o l’ús de qualsevol servei del portal suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes aquestes condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació que, si escau, regeixin la prestació dels serveis oferts al portal, i també de les condicions particulars que poguessin existir quant a la prestació dels serveis.

PASTIFICIO SERVICE, en tot moment i sense previ avís, podrà modificar aquestes condicions generals i/o les condicions particulars, que, si escau, s’hi incloguin, a través de la publicació d’aquestes modificacions al portal, amb la finalitat que puguin ser conegudes per part dels usuaris.

2.2. Propietat intel•lectual i industrial. Prohibició d’enllaços

Tots els continguts que es mostren al portal i, especialment, els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial de PASTIFICIO SERVICE.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o que es fa la renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni que es proporciona cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de PASTIFICIO SERVICE.

No es podrà establir cap enllaç al portal des de qualsevol altra web, sense el consentiment previ i exprés de PASTIFICIO SERVICE.

L’existència d’enllaços a la pàgina web de PASTIFICIO SERVICE, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas no en suposa suggeriment, invitació o recomanació. Aquests enllaços no representen cap mena de relació entre PASTIFICIO SERVICE i els particulars o empreses titulars de les pàgines webs a les quals es pot accedir a través d’aquests enllaços. No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquestes pàgines webs. PASTIFICIO SERVICE es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareguin a les pàgines webs. PASTIFICIO SERVICE no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat (xat), o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculats a aquestes pàgines web d’enllaç, i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violin la llei.

Les marques en el seu sentit genèric incloses a la pàgina web de La Tagliatella estan protegides per la llei.

2.3. Responsabilitat de PASTIFICIO SERVICE

i. PASTIFICIO SERVICE respondrà pels danys i perjudicis que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del portal, quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent d’aquesta companyia i en l’actuació de l’usuari no concorregués culpa o negligència. En qualsevol cas, no existirà actuació dolosa o negligent per part de PASTIFICIO SERVICE quan provi que ha complert les exigències i els requisits legals reglamentàriament establerts, i les altres disposicions i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

ii. Els serveis de la societat de la informació que s’ofereixen al portal, i no sotmesos a contractació prèvia, no inclouen cap contrapartida i només impliquen per a l’usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes en aquest avís legal. Així doncs, PASTIFICIO SERVICE, respecte d’aquests serveis, no té cap obligació a l’hora de complir determinats nivells de disponibilitat del portal ni d’adoptar mesures de seguretat específiques. De la mateixa manera, PASTIFICIO SERVICE podrà suspendre, retirar o cancel•lar parcialment o totalment els serveis no sotmesos a contractació, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

iii. La connexió a Internet necessària per accedir al servei no és en cap cas subministrada per PASTIFICIO SERVICE, i és responsabilitat de l’usuari. Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per suportar els navegadors i PASTIFICIO SERVICE no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol tipus, que es poguessin causar als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyada la pàgina web.

iv. S’informa a l’usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys als seus equips, la pèrdua de dades i el robatori d’informació confidencial.

v. PASTIFICIO SERVICE pot utilitzar galetes quan un usuari navega pels llocs i pàgines web del Portal. Les galetes que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del portal s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen ni el nom ni els cognoms de l’usuari. A través de les galetes, resulta possible que PASTIFICIO SERVICE reconegui les preferències sobre els continguts del portal seleccionades en visites anteriors pels usuaris, per poder recordar les seves preferències sense que hagin de tornar a seleccionar-les en visites posteriors. Les galetes utilitzades no poden llegir els arxius de galetes creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de galetes i per impedir la instal•lació de galetes al seu disc dur. Per utilitzar el portal, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal•lació de les galetes enviades per PASTIFICIO SERVICE, sense perjudici que, en aquests cas, sigui necessari que l’usuari hagi de fer aquesta selecció cada cop que visiti el portal. Les galetes que s’utilitzen en els llocs i les pàgines web del portal poden ser servides per PASTIFICIO SERVICE, en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors amb què opera, o des dels servidors de determinats tercers que presten serveis a PASTIFICIO SERVICE i que proporcionen les galetes a PASTIFICIO SERVICE. Sempre que no s’hagi activat l’opció que impedeix la instal•lació de galetes al seu disc dur, l’usuari pot explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu.

vi. PASTIFICIO SERVICE no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar dels fets següents, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu: (i) Interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics, motivades per causes alienes a PASTIFICIO SERVICE, que impedeixin o endarrereixin la prestació dels serveis o la navegació; (ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics que puguin ser causats per terceres persones, mitjançant intromissions il•legítimes i que no siguin atribuïbles a PASTIFICIO SERVICE; (iv) Les divergències de la informació, documentació i/o altre contingut del portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a PASTIFICIO SERVICE, inclosos supòsits de força major.

vii. L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o dades i/o informació subministrada a través d’aquesta pàgina web és responsabilitat seva. En particular, PASTIFICIO SERVICE no garanteix sota cap concepte que els usuaris utilitzin el portal de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

viii. Igualment, i en el cas d’usuaris menors d’edat o incapaços, la utilització de la pàgina web serà sota la total responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, els quals han d’acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la seva navegació per les pàgines webs. Per tant, i sense perjudici de tot el que es preveu com a avís legal, en la seva condició de pares, representants o tutors legals seran els responsables que els seus fills menors o tutelats accedeixin als serveis, productes o continguts de PASTIFICIO SERVICE, o que es registrin, per la qual cosa recomanem acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes (regles de temps d’ús d’ordinador, ubicació de l’ordinador en una zona comuna de la casa, etc.) durant la navegació dels menors per les pàgines web.

ix. D’altra banda, recordem que alguns navegadors permeten modificar la seva configuració perquè els nens o altres persones no puguin accedir a determinades pàgines. Tanmateix, li recomanem que estigui pendent de la navegació, ja que determinades pàgines webs podrien no haver estat classificades.

2.4. Obligacions de l’usuari

i. Amb caràcter general, l’usuari s’obliga al compliment d’aquestes condicions generals d’ús i, si escau, de les condicions particulars que fossin d’aplicació, a banda de complir els advertiments especials o les instruccions d’ús que hi hagi incloses o que constin al Portal.

ii. En tot moment, l’usuari ha de dur a terme un ús lícit dels serveis d’aquesta pàgina web, d’acord amb la legalitat vigent, i ha de respectar els drets de propietat intel•lectual de PASTIFICIO SERVICE o de terceres persones.

iii. En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través del lloc web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic, els bons costums i que en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de PASTIFICIO SERVICE, altres usuaris de la pàgina web o per a terceres persones.

iv. L’usuari emprarà la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, i no durà a terme a través dels serveis que PASTIFICIO SERVICE posa a la seva disposició cap acció que causi danys o alteracions dels continguts o que obstaculitzi el bon funcionament de la web, i es compromet expressament, pel sol ús, a no causar problemes tècnics de qualsevol tipus, transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment la Web, ni a intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris.

2.5. Comunicacions

Als efectes d’aquestes condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre PASTIFICIO SERVICE i l’usuari, caldrà adreçar-se al Servei d’Atenció al Client, a través del correu electrònic (enviat un missatge a: cliente@www.latagliatella.es) o bé amb una comunicació escrita dirigida al Departament de Màrqueting, PASTIFICIO SERVICE S.L. (Societat Unipersonal), C. Enrique Granados, 6, Edifici B, Nivell 1, Of. 6, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Les comunicacions de PASTIFICIO SERVICE a l’usuari es faran conforme a les dades aportades quan es va registrar a la pàgina web.

2.6. Nul•litat de les clàusules

Si qualsevol contingut d’aquestes condicions generals d’utilització del portal fos declarat totalment o parcialment nul o ineficaç, aquesta declaració afectarà només al contingut que resulti nul o ineficaç, i en tota la resta prevaldran les condicions generals, i es considerarà aquest contingut o la part que resulti afectada com a no posada, tret que fos essencial a aquestes condicions generals, i les hagués d’afectar de manera integral.

2.7. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals d’accés, navegació i ús de la pàgina web, i també qualsevol relació entre l’usuari i PASTIFICIO SERVICE, es regiran per la legislació espanyola.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Madrid per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució d’aquestes condicions contractuals.

3) CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE PASTIFICIO SERVICE I ELS USUARIS

3.1. Informació prèvia

Aquestes condicions generals de contractació, si escau, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, regularan expressament les relacions que PASTIFICIO SERVICE, amb CIF B25452566, i domicili social al Polígon Industrial Camí dels Frares, carrer E, parcel•la 47, Lleida, mantingui amb els usuaris a través del portal.

La utilització i/o la prestació de qualsevol servei del portal suposa l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals de contractació, de les condicions generals d’utilització del portal i de les condicions particulars.

PASTIFICIO SERVICE informa que els tràmits per obtenir la prestació dels serveis oferts són aquells que es descriuen en aquestes condicions generals, i aquells d’específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als serveis oferts al portal.

3.2. Reclamacions

PASTIFICIO SERVICE disposa de fulls de reclamació a disposició dels seus clients a l’establiment de referència. Recomanem als usuaris que tramitin la seva reclamació a l’establiment encarregat de la prestació efectiva del servei.

II. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Responsable del fitxer

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), s’informa als usuaris, i aquests hi consenten expressament, que les dades de caràcter personal que ens facilitin a través d’aquesta pàgina web, www.latagliatella.es (des d’ara, la pàgina web), siguin incorporades al fitxer d’“USUARIS WEB”, responsabilitat de PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Societat Unipersonal), amb domicili social al Polígon Industrial Camí dels Frares, carrer E, parcel•la 47, de Lleida, qui garanteix el ple compliment de la normativa vigent a cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

2. Finalitat del tractament de les dades personals

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. PASTIFICIO SERVICE informa als usuaris, i aquests hi consenten expressament, que les dades personals que voluntàriament subministrin a PASTIFICIO SERVICE quan emplenin el formulari de registre de la pàgina web siguin tractades per complir amb les obligacions legals i contractuals assumides davant aquests usuaris, en particular per a la possibilitat d’obrir una franquícia, per a l’ús de la borsa d’ocupació, per ser possibles proveïdors, per a enquestes especialment dirigides o per a la tramesa de comunicacions comercials, per mitjà de correu electrònic, tanmateix, en la forma i amb les limitacions i drets que inclou la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, dintre de l’àmbit establert per la legislació espanyola. Si l’usuari no vol rebre informació comercial ens ho podrà fer saber a l’adreça de correu electrònic: clientes@www.latagliatella.es.

En el moment de procedir a la recollida de les dades, s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals se sol•licitaven. Les dades obligatòries que l’usuari haurà de facilitar a PASTIFICIO SERVICE perquè ens hi posem en contacte són: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, localitat i província, telèfon, adreça de correu electrònic, horari de contacte, dades d’emplaçament i CV.

3. Cessió de dades de l’usuari

El client o usuari queda informat, i hi consent expressament, que les seves dades personals, facilitades a PASTIFICIO SERVICE, puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats a les quals es refereix el paràgraf primer, a altres empreses del Grup dintre del sector de la restauració, i també a altres empreses afins a les nostres activitats i promocions (oci, viatges, alimentació, telecomunicacions, cultura i serveis), que col•laborin ara o en el futur amb PASTIFICIO SERVICE. L’acceptació del client o usuari perquè puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

4. Responsabilitat de l’usuari

Es prohibeix a l’usuari incloure en els camps de text lliure de la pàgina web dades de caràcter personal de terceres persones, o dades personals relatives a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual. En el cas que l’usuari incompleixi aquesta obligació, respondrà davant de PASTIFICIO SERVICE i de les terceres persones dels danys i/o perjudicis que es poguessin causar amb motiu de l’esmentat incompliment

L’accés als serveis, productes, continguts o el registre en qualsevol dels formularis de sol•licitud de dades personals existents a la nostra pàgina web es farà sota la més completa responsabilitat dels usuaris. En cas que es tracti de menors d’edat o incapaços, es farà sota la responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, els quals en tot cas hauran d’acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la seva navegació per les pàgines web.

PASTIFICIO SERVICE també informa de la impossibilitat de realitzar comprovacions sobre la veracitat i exactitud de les dades personals proporcionades, per la qual cosa recomana, per als casos d’aquestes actuacions, que supervisin el procés de registre dels seus fills o tutelats. Si escau, PASTIFICIO SERVICE gestionarà les sol•licituds derivades de l’exercici, per part de pares o tutors, dels drets d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició de les dades dels menors o incapaços, sense perjudici que es pugui posar en contacte amb nosaltres per fer els advertiments que consideri oportuns, per qualsevol dels mitjans especificats amb anterioritat.

A més, l’usuari s’obliga a mantenir indemne PASTIFICIO SERVICE davant de qualsevol reclamació que li pugui ser interposada (especialment, en cas d’obertura de qualsevol tipus d’expedient per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions incloses en aquesta política de privadesa, i també en la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades personals, i accepta satisfer l’import al qual pugui ser condemnat PASTIFICIO SERVICE, en concepte de sanció, multa, indemnització, danys, perjudicis i interessos, incloent-hi honoraris d’advocats, amb motiu d’aquest incompliment).

5. Drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el client o usuari queda informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent, a PASTIFICIO SERVICE, el qual serà el responsable del fitxer automatitzat, amb un escrit adreçat al Departament de Màrqueting de PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Societat Unipersonal), C. Enrique Granados, 6, Edifici B, Nivell 1, Of. 6, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espanya, en què s’especifiqui al sobre “Protecció de dades”, o bé amb la tramesa d’un missatge de correu electrònic a l’adreça següent: cliente@www.latagliatella.es.

6. Seguretat de les dades personals

PASTIFICIO SERVICE es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal dels usuaris, i del seu deure guardar-les, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

7. Modificacions de la política de privadesa

PASTIFICIO SERVICE es reserva el dret a modificar, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el contingut de tots o una part dels punts inclosos en aquesta política de privadesa, amb la finalitat d’adequar-los a la normativa vigent que sigui d’aplicació a cada moment, o bé al funcionament o la incorporació de nous serveis. En cas que es produeixi l’esmentada modificació, PASTIFICIO SERVICE es compromet a publicar convenientment a la pàgina web la política de privadesa modificada o actualitzada, de manera que estigui a disposició dels usuaris, i també de qualsevol altra persona interessada.
En tot cas, serà d’aplicació l’última política de privadesa acceptada per l’usuari.